Pärandoskuste nädal

5.–7. august Muhu Muuseumis Koguvas
Reedel, 5. aug. Vikatiga niitmine
15 – 17 vikatite erinevused,kasutamine, teritamine, hooldus, ohutus. Võta oma vikat kaasa!
Juhendaja: Mihkel Ling/ Muhro OÜ Osalustasu 2€
Laupäeval, 6. aug. Villapäev
12 – 16 kavas kraasimine ja ketramine
kedervarre ning vokiga. Osalustasu 3€
Pühapäeval, 7. aug. Siilikukohvik
Toimumise koht Koguva Kunstitallis
Algus 11 ja orienteeruv lõpp 14, kavas:
Ettekanne Veinika Västrikult
„Kuidas kooti mustreid siilikutesse?“
Ettekanne Margot Marksilt
„Kuidas kaunistati siilikute alumisi ääri?“
Osalustasu siilikus (seljas, kaasas) tasuta. Ilma siilikuta 3€

Täpsem info eraldi kuulutustel!
Vajalik eelregistreerimine: tegevus@muhumuuseum.ee või +372 54511291

pärand P

Koguva küla talgud Teeme Neh Muhumaal!

teemeneh2016
Millal: 07. mai 2016, kell 10:30
Kus: Saaremaa, Muhu vald, Koguva

Talgutööd:
Mahalangenud oksarisu koristamine loodusrajalt metsa alt,
mereaetud prügi korjamine loodusraja kõrvalt rannast.

Kaasa võtta:
Töökindad, kummikud.
Talgujuht, kontaktid:
Kadri Tüür, muhukadri@hotmail.com, 53404369